IN STORE  in your country  
HRVATSKA
Analize
03.05.2021.

PROGRAM VJERNOSTI

Hendal: Trgovine na prvome mjestu

Tekst je izašao u 93. InStore magazinu.

Od ukupnog broja ispitanika, 87,5% uključeno je u program vjernosti u bilo kojoj vrsti trgovine.

Istraživanje su proveli InStore magazin i agencija Hendal na nacionalno reprezentativnom uzorku građana Republike Hrvatske starijih od 16 godina.

Tijekom istraživanja provedena je stratifikacija po 6 regija i 4 veličine naselja uz slučajan odabir kućanstva i ispitanika unutar pojedinog kućanstva pri čemu je uzorak stanovništva uravnotežen prema spolu, dobi i obrazovnom statusu ispitanika.

Postavljena su sljedeća pitanja:
1. Jeste li uključeni u program vjernosti u bilo kojoj vrsti trgovine?
2. Zašto niste uključeni niti u jedan program vjernosti?
3. U kojoj vrsti trgovine ste uključeni u program vjernosti?
4. U prosjeku, koliko često koristite karticu vjernosti?
5. Koristite li više karticu vjernosti u: digitalnom obliku ili fizičkom obliku?

Od ukupnog broja ispitanika, 87,5% uključeno je u program vjernosti u bilo kojoj vrsti trgovine. Preostalih 12,5% ispitanika, koji nisu uključeni u program vjernosti, kao razlog, u najvećem postotku, navode općenitu nezainteresiranost za program vjernosti (31,5%).

Među njima 18,8% ispitanika navodi kako im program vjernosti nije bio ponuđen, 15,4% ispitanika program vjernosti gleda kao način poticanja na potrošnju, 13,7% ispitanika smatra kako pogodnosti nisu dovoljan poticaj za uključivanje u program vjernosti, a 8,9% ispitanika navodi kako im se proces prijave čini prekompliciran. Mali postotak ispitanika (1,6%) kao razlog neuključivanja u program vjernosti navodi mogućnost dobivanja prevelikog broja obavijesti.

Od ukupnog broja ispitanika uključenih u program vjernosti, najveći postotak (80,6%) uključen je u program vjernosti u trgovinama robe široke potrošnje te drogerijama (73,5%). Benzinske crpke (41,3%) i trgovine odjećom i obućom (40,1%) gotovo su podjednako zastupljene, dok je 22,7% ispitanika uključeno u program vjernosti u ljekarnama.

Većina ispitanika koristi karticu vjernosti pri svakoj kupovini (66,9%), 30,4% ih koristi gotovo svaki put te 2,7% ispitanika rijetko koristi karticu vjernosti.

Fizički oblik kartice još je uvijek kod ispitanika zastupljeniji (60%) u odnosu na digitalni oblik kartice (40%).

Tekst je izašao u 93. InStore magazinu.

-
Autorica: Martina Soršak Susović, martina@hendal.hr