IN STORE  in your country  
HRVATSKA
Događaji
24.02.2020.

Poziv za uključenje

Otvorene prijave za Target Gender Equality

Hrvatska udruga poslodavaca i Global Compact Mreža Hrvatska pokreću program naziva Target Gender Equality za ubrzanje postizanja rodne ravnopravnosti i pružanje podrške tvrtkama koje su članice UN Global Compacta i/ili HUP-a u postavljanju i ispunjenju ambicioznih korporativnih ciljeva za bolju zastupljenost i vodstvo žena u poslovnom svijetu.

Program poziva na smjelo djelovanje u cilju unapređenja rodne ravnopravnosti na svim razinama i u svim područjima poslovanja. Program započinje 2020. godine s naglaskom na povećanju zastupljenosti žena na upravnoj i izvršnoj razini. U godini 2021. program će dobiti i dodatne dimenzije ženskog vodstva, poput uključivanja poduzeća pod vodstvom žena u globalne dobavljačke lance.

Imate pitanja? Pošaljite ih na adresu: vali.marszalek@globalcompactcroatia.hr

Više informacija o programu i načinu prijave pronađite na webu.

NEKA ČESTO POSTAVLJANA PITANJA:
Što je Target Gender Equality?
Target Gender Equality je program za ubrzanje postizanja rodne ravnopravnosti usmjeren na pružanje podrške tvrtkama koje su članice UN Global Compacta i/ili HUP-a u postavljanju i ispunjenju ambicioznih korporativnih ciljeva za bolju zastupljenost i vodstvo žena u poslovnom svijetu. Program poziva na smjelo djelovanje u cilju unapređenja rodne ravnopravnosti na svim razinama i u svim područjima poslovanja. Program započinje 2020. godine naglaskom na povećanju zastupljenosti žena na upravnoj i izvršnoj razini. U godini 2021. program će dobiti i dodatne dimenzije ženskog vodstva, poput uključivanja poduzeća pod vodstvom žena u globalne dobavljačke lance.

Program Target Gender Equality usmjeren je na djelovanje i učenje na razini zemlje u kontekstu lokalnih potreba, a provodi od
strane lokalnih mreža UN Global Compacta.

Kako će program Target Gender Equality pomoći mojoj tvrtki da ispuni svoje ciljeve održivosti i
doprinese postizanju Ciljeva održivog razvoja?

Kroz program Target Gender Equality tvrtke će moći procijeniti svoju uspješnost u postizanju rodne ravnopravnosti, postaviti
ambiciozne korporativne ciljeve i poduzeti mjere za uklanjanje prepreka rodnoj ravnopravnosti, kako unutar svoje organizacije,
tako i u široj sferi utjecaja.

Na taj način sudionici će:
• pokazati posvećenost i primjenu Deset načela UN Global Compacta, posebice Načela 1 o ljudskim pravima i Načela
6 o radu, upoznat se s Načelima UN Global Compacta za odgovorno poslovanje
• pokazati usklađenost s Vodećim načelima UN-a o poduzetništvu i ljudskim pravima,
o U nedavnom izvješću koje je dostavljeno Vijeću za ljudska prava, Radna skupina za pitanje ljudskih prava i transnacionalnih korporacija i drugih poduzeća pozvala je tvrtke da postave mjerljive ciljeve i poduzmu mjere kako bi osigurale jednaku zastupljenost žena u radnoj snazi na svim razinama, a posebno preporučuje korištenje alata Women’s Empowerment Principles Gender Gap Analysis Tool.
• operacionalizirati Načela osnaživanja žena,
o Načela osnaživanja žena zajednička su inicijativa UN Global Compacta i organizacije UN Women koja daje smjernice kako osnažiti žene na radnom mjestu, tržištu rada i u zajednici. Između ostalog, ova Načela pozivaju tvrtke da „osiguraju da najmanje 30% žena sudjeluje u odlučivanju i upravljanju na svim razinama i
u svim područjima poslovanja”. Više od 2000 svjetskih čelnika potpisalo je WEPs CEO Statement of Support tj. Izjavu izvršnog direktora za podršku Načelima osnaživanja žena.
• izravno podržati postizanje 5. cilja Agende 2030. za održivi razvoj
o Konkretno, Cilj 5.5 poziva da se do 2030. godine osigura potpuno i učinkovito sudjelovanje žena te jednake prilike za rukovodstvo na svim razinama donošenja odluka pa i u gospodarskom životu.
• pozitivno utjecati na ostvarivanje drugih ciljeva održivog razvoja
o Istraživanje pokazuje da je poticanje vodstva žena i njihovo ekonomsko osnaživanje katalizator napretka u
nizu ciljeva održivog razvoja, od obrazovanja (Cilj 4.) i zdravlja (Cilj 3.) do smanjenja siromaštva (Cilj 1.) i
djelovanja protiv klimatskih promjena (Cilj 13.);
• ojačati učinkovitost ESG čimbenika
o Prema meta analizi koju je naručila Međunarodna financijska korporacija (IFC), postoji pozitivna korelacija između zastupljenosti žena na rukovodećim pozicijama i učinkovitosti Okolišnih, socijalnih i upravljačkih čimbenika (ESG);

Kako je program Target Gender Equality povezan s Načelima osnaživanja žena?
Načela osnaživanja žena su inicijativa UN Global Compacta i organizacije UN Women koja je pokrenuta 2010. godine. Načela pružaju holistički okvir o tome kako osnažiti žene na radnom mjestu, tržištu rada i u zajednici. WEPs CEO Statement of Support pruža poslovnim liderima priliku da podrže rodnu ravnopravnost. Target Gender Equality je program za ubrzavanje postizanja rodne ravnopravnosti za tvrtke članice UN Global Compacta koji nadograđuje i podržava ciljeve Načela osnaživanja žena pomažući tvrtkama da postave i ispune ambiciozne ciljeve za bolju zastupljenost i vodstvo žena u poslovnom svijetu, što je ključna komponenta Načela.

Načela osnaživanja žena će informirati rasprave i pomoći tvrtkama u upravljanju potencijalnim preprekama i prilikama. Između ostalog, sudionici će koristiti alat WEPs Gender Gap Analysis Tool kako bi dobili holistički uvid u uspješnost postizanja rodne ravnopravnosti i procijenili trenutačne politike i prakse. Organizacija UN Women upravlja postupkom prijave za WEPs CEO Statement of Support. Saznajte više ovdje.

-