IN STORE  in your country  
HRVATSKA
DOP
21.10.2019.

Počinje projekt Biti Bolji, INA – Zeleni pojas

S ciljem širenja svijesti o važnosti održivog razvoja, INA je 2014. pokrenula program „Zeleni pojas“ u sklopu kojeg je na suradnju pozvala nevladine udruge i edukativne ustanove kako bi zajedničkim snagama pridonijeli očuvanju okoliša u lokalnim zajednicama.

Među 16 ovogodišnjih pobjedničkih projekata odabran je i naš projekt koji potiče društveno odgovorno poslovanje, održivi razvoj, zaštitu okoliša i prirode, a s kojim želimo približiti učenicima osnovnih škola.

Zeleni pojas – primjer dobre prakse
Kroz program „Zeleni pojas“ INA sufinancira ekološke projekte poput pošumljavanja, uređenja zelenih površina, čišćenje podmorja, priobalja, jezera i rijeka, edukacije o ekologiji te druge slične aktivnosti iz područja zaštite okoliša i prirode. I mi smo željeli biti dio ovog programa. INA je prepoznala projekt Udruge „Biti Bolji“ Osijek u kojem ćemo zajedno s učenicima OŠ Tin Ujević Osijek urediti dio njihovog školskog dvorišta sadnjom voćnih sadnica, te putem jedne radionice u OŠ Nikola Andrić Vukovar upoznati učenike sa zaštitom okoliša i prirode i kako se odgovorno ponašati prema prirodi. Zato smo planirali u ovoj održavanje jedne radionice o ekološkom turizmu čija je svrha podizanje razine ekološke svijesti djece i usvajanje zdravih navika s obzirom na to da naša budućnost ovisi o njima. Već danas je potrebno reagirati i potaknuti ih da razviju odgovornost prema sebi i prema budućnosti naše zemlje. Važno je istaknuti da su učenici bili kreatori predloženih aktivnosti koje se provode u projektu, a sve u dogovoru s profesorima i ravnateljima škola, a medijski pokrovitelj projekta je časopis Poduzetnik.

Što ćemo raditi s učenicima?
Projekt će se realizirati u razdoblju od rujna 2019. do lipnja 2020. i kroz njega ćemo:
- Upoznati učenike OŠ Tin Ujević Osijek i OŠ Nikole Andrića o projektu i planiranim aktivnostima
- Napraviti pokaznu sadnju 18 ekoloških voćnih sadnica u dvorištu OŠ T. Ujević Osijek. Sve sadnice će dozrijevati u vrijeme nastave.
- Održati predavanje prije sadnje o načinu sadnje u dijelu školskog dvorišta, trajanje 45 minuta.
- Omogućiti stručnu podršku i savjetovanje o održavanju sadnica za vrijeme trajanja ovog projekta, praktični prikaz učenicima načina sadnje i sve drugo potrebno.
- Nabaviti potreban alat i opremu za sadnju ekoloških voćnih sadnica.
- Održati jednu radionica za učenike OŠ N. Andrića Vukovara „Kako biti osviješten turist?“

Projekt «Biti bolji-Be better» obuhvaća niz aktivnosti koji potiču mlade na učenje, stjecanje poduzetničkih znanja, vještina, izvrsnosti i inovativnosti, kreativnost i svih ostalih kompetencija s kojima učenici nisu dovoljno educirani i upoznati te smanjenje rizika od siromaštva boljom socijalnom - društvenom uključenosti mladih kao i izvannastavnu i izvaninstitucionalnu suradnju na poticanju svih aktivnosti koje će mlade pripremiti za život i odabir njihovog puta. Poseban naglasak je na edukaciji mladih o zaštiti okoliša i prirode.

-