IN STORE  in your country  
HRVATSKA
Regija
11.12.2019.

U Srbiji građani potrošili 7 milijardi eura na hranu i bezalkoholna pića

Prema podacima Eurostata, izdaci za hranu domaćinstava u zemljama Europske unije čine u prosjeku 12,1 posto njihovih ukupnih rashoda, a u Srbiji 24,2 posto.

Rezultati istraživanja, objavljeni na službenoj internetskoj stranici europske statističke službe, pokazuju da su domaćinstva u EU 2018. godine potrošila 1.047 milijardi eura na hranu i bezalkoholna pića, što čini 6,6 posto BDP-a u Europskoj Uniji. U Srbiji, domaćinstva su potrošila 7,05 milijardi eura, ili 16,4 posto BDP-a.

Izdaci za hranu su treća najveća stavka u ukupnim troškovima domaćinstava u EU, poslije rashoda za stan, vodu, električnu energiju, plin i druga goriva koji odnose 24 posto kućnog budžeta i prijevoza, sa udjelom od 13,2 posto.

U analizi nisu dati podaci o tome koliki udio režijskih troškova i prijevoz imaju u ukupnim rashodima srpskih domaćinstava.

Interesantan je podatak da su hranu i bezalkoholna pića 2018. godine najskuplje plaćala domaćinstva u Rumunjskoj, kojima su ti izdaci "oduzimali" čak 27,8 posto kućnog budžeta, a najjeftinije su prolazila britanska domaćinstva, gdje su tri troškovi činili samo 7,8 posto ukupnih kućnih rashoda.

Kada je riječ o državama na tlu bivše SFRJ-a, hrana i bezalkoholna pića su bili prošle godine velika stavka u ukupnim rashodima domaćinstava u Crnoj Gori sa udjelom od 24,8 posto, u Hrvatskoj su činili 18,8 posto, a u Sloveniji 14 posto ukupnih troškova domaćinstava.

U studiji navedeni podaci za Bosnu i Hercegovinu i Severnu Makedoniju.

-